Portret

Portret

Ik ben geboren als enige zoon binnen een bloemistenfamilie op 23 juli 1955.

Ik groeide op in de Lange Meire, bezocht de kleuterschool van de Vrije Basisschool, waarna ik in de gemeentelijke basisschool het 1° studiejaar aanvatte. Mijn secundaire studies deed ik in het toenmalige Sint-Franciscuscollege te Wetteren, meer speciaal in de richting Latijn-Wiskunde. In mijn laatste studiejaar kwam echter mijn vader te overlijden, en als 17 jarige heb ik toen, gedurende 1 jaar, zowel het ouderlijke bloemistenbedrijf geleid als mijn secundaire studies met succes voleindigd.

Portret

In oktober 1973 ving ik mijn universitaire studies aan in Gent, meer speciaal in de richting Psychologie-Pedagogiek. Deze studiekeuze werd vooral ingegeven door mijn engagement in de lokale jeugdbeweging KSA (momenteel KSJ), alwaar ik sinds mijn 16° levensjaar jeugdleider was. In 1976,77 en 78 was ik zelfs bondsleider van de afdeling Laarne, gewestleider van regio Scheldestreek, en in dat laatste jaar ook medewerker van KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen. Het hoogtepunt van mijn jeugdwerking is echter vast en zeker de 14-daagse fietstocht naar Zuid-Engeland met een twintigtal knapen van 12 à 14 jaar in de zomervakantie van 1978. In 1978 studeerde ik af als licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen en als geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs. Ik kon onmiddellijk aan de slag in het regentaat plastische kunsten van het Sint-Lucas-instituut te Gent.

Portret

In 1979 werd ik lid van Toneelgroep Kattenheye, een zijdelings product van Ziekenzorg Laarne, waarin ik ook tientallen jaren actief was. Dit alles resulteerde in een lange toneelcarrière met als blikvangers rollen in ‘De Dorpsfanfare’ (1979 Kattenheye Laarne), ‘Eén vloog over het Koekoeksnest’ (1983 bij Zucht naar Kunst- Wetteren), ‘De dood van 2 belastingsbedienden’ (1983 bij Melomanen – Gent), ‘Heksen van Laarne’ (1988 en 1990 op het kasteel van Laarne), ‘En waar de ster bleef stille staan’ (1991 Toneelatelier Laarne), ‘Het proces Xhenceval’ (1996 Toneelatelier Laarne).

De jaren tachtig waren ook de jaren van de organisatie van de spraakmakende tweejaarlijkse interverenigingenkwis ‘De VTB-VAB-Wie-Weet-Wint-Misschien-Show’. Als presentator – bezieler creëerden we een weergaloze show, die toen al aantoonde dat het Gildenhuis te klein was. In de jaren tachtig brachten we, in de schoot van VTB Laarne-Kalken, in zaal Calkine in de Koffiestraat, regelmatig kinderfilms en poppenkast. Dit engagement is eigenlijk de voorloper van het latere project jeugdtoneel.

Portret

Ondertussen had ik, begin 1981, samen met Dirk De Wilde en Alex De Smet de lokale politieke partij I.D. opgericht, wat stond voor Inspraak en Democratie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 haalden we 8 zetels, en van toen af zetel ik onophoudelijk in de gemeenteraad van Laarne.

In januari 1989 werd ik stichter-regisseur van het VTB-jeugdtoneel Darmika, een jeugdgroep die op vandaag de dag uitgegroeid is tot een fenomeen in het jeugdtoneel. Op 22 februari 1991 stond ik aan de wieg van Toneelatelier Laarne, ondertussen een begrip geworden in toneelminnend Vlaanderen. Een laatste maal trad ik met hen op de planken van de Skala in co-productie met Darmika, nl. in de musical ‘Oliver Twist’ in 2001.

Portret

In 1994 werd ik verkozen tot VLD-schepen met als bevoegdheden openbare werken, milieu, begroting en toerisme. Ondertussen was ik beroepsmatig docent geworden in de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Departement Beeldende Kunsten, campus Sint-Lucas te Gent. Ik ben daar verantwoordelijk voor de didactische vakken in de lerarenopleiding, een opleiding die zich vooral situeert ‘s avonds en in het weekeinde. Iets wat vlekkeloos te combineren valt met mijn politiek werk, dat steeds maar zwaarder werd. Want op 1 januari 2001 werd ik, buiten alle verwachtingen, aangesteld als burgemeester van Laarne.

Gesteund door 2060 voorkeursstemmen ga ik op 1 januari 2013, na 30 jaar ononderbroken in de gemeenteraad, mijn 3° bestuursperiode als burgemeester in van onze prachtige gemeente Laarne-Kalken. En daar wil ik ‘hartelijk’ aan blijven werken…

Portret